A su hermano lo acusaron por meter la mano en la lata. Inglés Traducción de “meterse” | El Collins Diccionario español-inglés en línea oficial. Live news, investigations, opinion, photos and video by the journalists of The New York Times from more than 150 countries around the world. Traducción de 'meter' en el diccionario gratuito de inglés-español y muchas otras traducciones en español. Pedro metió caña para terminar el trabajo a tiempo. Su padre metió en vereda al muchacho revoltoso. He's a really good pattern maker and isn't afraid of cutting up any type of fabric. He has turned on the turbo and there's nobody who can follow the pace. Vertaal teksten met de beste automatische vertaaltechnologie ter wereld, ontwikkeld door de makers van Linguee. Siempre que intento avanzar en el proyecto, Enrique me mete la proa y me lo impide. Más de 100.000 traducciones inglés de español palabras y frases. the differences in outside temperatures with those of the previous year. Escuche la pronunciación en el Diccionario Cambridge inglés. The constructor promised that the house will be ready to inhabit in two weeks. Was uw handen en droog ze zeer goed af voordat u de meter en de teststrips gebruikt, om te zorgen dat er geen vet en ander vuil op komt. 3.2 The ball remains in play when it accidentally touches a. barriers, or of the goalkeeper making a save, or still of a rebound between to sticks. Has metido la gamba, no sé como vas a arreglar el desastre. allows the user to take indirect measurements of distance and heights. You will have to find a way to keep these adolescents under control; we can't allow them to continue like that. meter Significado, definición, qué es meter: 1. a device that measures the amount of something that is used: 2. the device in a taxi that…. Más de 100.000 traducciones inglés de español palabras y frases. De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit. Se puso a trabajar a todo meter para terminar el proyecto a tiempo. otherwise they could cause mutual interference/faults. In practice, the place of use and enjoyment will be the place where the gas and electricity. Traduce power meter. Ana took up her skirt because it was very long on her. He choked because a bit of food got into his windpipe. Vertalingen van 'meters' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Meetbedrijven zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van elektriciteitsmeters, het verzamelen van meetgegevens en het doorgeven daarvan aan de regionale netbeheerder. get an idea into your head, get an idea stuck in your head, stick your nose in someone else's business, put your foot in it, make a mess of it, mess things up. contador m ( plural: contadores m) The gas meter is new and should read zero. Marcos juega a dos bandas; le ha metido ficha a Eva y a María. La profesora regañó a los niños que se estaban metiendo con mi hija. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "meters" – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. Door het management gehanteerde veronderstellingen, aannames en schattingen zijn met name van invloed op de waardering van materiële- en immateriële vaste activa (levensduren en restwaarden), de noodzaak tot bijzondere waardeverminderingen van materiële- en immateriële vaste activa, de waardering van eventuele latente belastingvoordelen, noodzaak tot eventuele waardeverminderingen van debiteuren, actuariële veronderstellingen bij personeelsvoorzieningen, overige voorzieningen en de verantwoording van nettoomzet als gevolg van over het jaar gespreide meteropnames en regulering. Los miembros del equipo están preocupados porque solo han metido un gol en todo el torneo. Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht. traducción meter del espanol al ingles, diccionario Espanol - Ingles, ver también 'metedor',meteoro',meterse',metedura', ejemplos, conjugación. – rhythm as given by division into parts of equal duration 1 @Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. Help WordReference: Ask in the forums yourself. Elke dagteller geeft de afstand weer, die door de motorfiets werd afgelegd sinds de betr, You can ask the installer of the heating or sanitary system to install a separate gas or w. Je kunt de installateur van de verwarming of het sanitair vragen om een aparte gas- of watermeter te installeren met pulsuitgang. prometer value adjusted to correctly reproduce the assumed main subject. traducción meter una cuña del espanol al ingles, diccionario Espanol - Ingles, ver también 'metedor',meteoro',meterse',metedura', ejemplos, conjugación Where have the kids got to? meter la llave en la cerradura to get the key into the lock. Conjugación del verbo inglés to meter a lo masculino con una pregunta. De gele stippellijn geeft de contouren weer van de meterkast die zich achter de wand bevindt. Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “meter” – Diccionario español-inglés y buscador de traducciones en español. meter algo/a alguien en algoto put something/somebody in something. twee meter lang en bijna een meter breed - two meters long and almost one meter wide. Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “meter” – Diccionario español-inglés y buscador de traducciones en español. Vertalingen van 'meter' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. much more accurately than with conventional measuring methods. He really lays into me - he doesn't like anything I do. De belichtingsmeter blijft in beide gevallen uitgeschakeld. The teacher told the children off because they were picking on my daughter. Customers have also been given the right to, Ook heeft de klant de mogelijkheid gekregen het. She promised him that she would take care of his child while he was away. roll containers in between the ground floor and three higher levels. meter. Se ahogó porque se le metió un poco de comida en la tráquea. meter en inglés – Traducción al inglés de la palabra meter por Nglish, amplio diccionario y traducción en español-inglés e inglés-español, traducción y aprendizaje del inglés por Britannica, Incluye: traducción de palabras y frases, sinónimos en inglés, frases de ejemplo, expresiones relacionadas, audio de pronunciación, listas de palabras personales y más Revisa las traducciones de 'meter' en inglés. Cambridge Dictionary +Plus A transitive verb is a verb that requires a direct object (e.g. the project’s website, which will calculate the progress being made, taking into account. Consulta los ejemplos de traducción de meter en las frases, escucha la pronunciación y aprende gramática. Traducciones en contexto de "meter en cintura" en español-inglés de Reverso Context: El Gobierno debe adoptar medidas inmediatas para meter en cintura a las fuerzas que están bajo su … Se ahogó porque se le metió un poco de comida en la tráquea. De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven. These tariffs are shown on the basis of five standard consumer categories in terms of annual drinking water consumption and throughput capacity of the w. Deze tarieven zijn weergegeven op basis van vijf standaard gebruikssituaties in termen van jaarlijks drinkwatergebruik en doorstroomcapaciteit van de watermeter. It contains about as much information as it is possible to cram into a single liftable volume, without recourse to microprint or CD-ROM. The rubber protective jacket must be removed from. Cómo pronunciar meter. Children don't butt in on adults' conversations. meter: to score homerun: meter en: to put into: meter: put; involve Consulta los ejemplos de traducción de meter en las frases, escucha la pronunciación y aprende gramática. Het peterschap en meterschap is in de Katholieke Kerk nauwkeurig omschreven en aan voorwaarden verbonden. Zoek woorden en uitdrukkingen op in uitgebreide, betrouwbare tweetalige woordenboeken en zoek door miljarden online vertalingen. Diccionario de Español-Inglés y pronunciación. For a newly constructed dwelling, you can ask the building supervisor to request a gas or w. In een nieuwbouw kun je de opdrachtgever (bouwheer of architect) vragen om bij de nutsmaatschappij een gas- of watermeter met pulsuitgang aan te vragen. met veel hogere nauwkeurigheid dan bij conventionele meetmethoden. El presidente metió a su primo en la compañía. You've really slipped up; I don't know how you're going to fix this disaster. anders wederzijdse interferentie/storing kan worden veroorzaakt. María mete cizaña para enemistar a todos entre sí y quedar ella la única amiga de todos. 1) eenheid van lengte, 100 centimeter - meter, metre. Typically green, the Robin Hood hat also features an upturned brim with a feather tucked into it. No te metas en los asuntos de tu hermano porque saldrás perdiendo. Ver traducciones en inglés y español con pronunciaciones de audio, ejemplos y traducciones palabra por palabra. 1. We organised it in secret but someone put their foot in it and we were found out. transitive verb. Traducción de 'meter' en el diccionario gratuito de español-inglés y muchas otras traducciones en inglés. ingegeven die vervolgens de gerealiseerde vooruitgang berekent, rekening houdend. Más de 100.000 traducciones inglés de español palabras y frases. Inglés Traducción de “meter” | El Collins Diccionario español-inglés en línea oficial. Stick the red plug in the blue socket, "He has arrived." hoogbouwmagazijn met een indrukwekkende hoogte van. Traducción de 'meter' en el diccionario gratuito de español-inglés y muchas otras traducciones en inglés. Pedro metió un puyazo contra todos los que estaban a su alrededor. Cómo pronunciar meter. Traducciones en contexto de "meter por el culo" en español-inglés de Reverso Context: Anótelo y meter por el culo. It requires regular mandatory energy audits for large companies and lays down a series of requirements on energy companies regar. die is afgestemd op de passende weergave van het veronderstelde hoofdmotief. kan de gebruiker indirecte metingen uitvoeren van afstanden en hoogten. het afketsen van het doel of de boarding. parts, a high-bay pallet warehouse reaching an. Het kerkelijk wetboek van de Katholieke Kerk omschrijft het in hoofdstuk IV als volgt: . Habrá que ver la forma de meter a estos adolescentes en cintura; no podemos consentir que sigan así. — La compañía eléctrica vino a leer nuestro medidor. Become a WordReference Supporter to view the site ad-free. Discute a todo meter con Carlos por los problemas con su ex. Ejemplos de uso para "meter" en inglés Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. Geeft informatie weer: het laatste afbeeldingsadres, de meterwaarden, het serienummer van de scanner. Pedro got a move on so he could leave work on time. Los vecinos de abajo meten mucho ruido por la noche. In order to achieve this planned expansion it is necessary to extend the port and deepen the, entrance and navigation channels leading to it, thus improving access for container, Om deze uitbreiding te realiseren is het noodzakelijk om de haven te vergroten en de ingang en de, toegangskanalen naar de haven te verdiepen, zodat containerschepen met een. met de verschillen in buitentemperaturen met deze van het jaar voordien. Inglés: Ejemplos de uso: Ellos metieron sus pies desnudos en el arroyo. (Incluso esa oración en inglés se expresaría "It cannot be translated easily.") metro m ( plural: metros m) Distance is often measured in meters. Le metieron gato por liebre porque no conocía de gemas. The way in which the boss fired Carlos has caused a stir. Sinónimos de "meter" en inglés, incluidas definiciones y palabras relacionadas. meter: to score homerun: meter en: to put into: meter: put; involve Inglés Traducción de “meter” | El Collins Diccionario español-inglés en línea oficial. Me mete mucha caña; no le gusta nada de lo que hago. Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “meters” – Diccionario español-inglés y buscador de traducciones en español. Lo teníamos organizado en secreto pero alguien metió la pata y se enteraron. een algoritme berekend die aan de situatie is aangepast, wat resulteert in een belichtingswaarde. Cómo decir meter. Respecto a tu primera pregunta, la de la traducción de "se" en inglés, tienes razón en que no se puede traducir facilmente. Traducción Context Corrección Sinónimos Conjugador. If you don't get a move on, we won't get there. — La distancia se mide a menudo en metros. No los veo. In de praktijk zal de plaats van gebruik en genot de plaats zijn waar de gas en de elektriciteit worden gemeten; deze valt vaak samen met de plaats waar de eindverbruiker is gevestigd, zijn woonplaats of zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft. Verbo regular: meter - metered - metered. Aprender más. medidor m ( plural: medidores m) The electricity company came to read our meter. Het stelt regelmatige energieaudits voor grote bedrijven verplicht en legt energiebedrijven een reeks vereisten op met betrekking tot meting en facturering. El constructor prometió que la casa estará lista para ser habitada en dos semanas. Si te descubren robando te mandan al bote. Don't meddle in your brother's affairs because you'll lose out in the end. meter dinero en el banco to put money in the bank. Traducción de meter en Inglés y oraciones de ejemplo. A ver si metes el hocico en otro lado y me dejas en paz. See Google Translate's machine translation of 'meter'. The president got his cousin into the company. bab.la no es responsable de su contenido. Diccionario de Inglés-Español y pronunciación. WordReference English-Spanish Dictionary © 2021: Forum discussions with the word(s) "meter" in the title: In other languages: French | Portuguese | Italian | German | Dutch | Swedish | Polish | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic. Son lenguas distintas y el inglés tiene bastante menos flejibilidad (al menos en este asunto). Inglés: Ejemplos de uso: Ellos metieron sus pies desnudos en el arroyo. Can. Los niños no meten baza en la conversación de los mayores. 2) apparaat dat iets meet - gauge, indicator, meter. meter⇒ vtr verbo transitivo: Verbo que requiere de un objeto directo ("[b]di[/b] la verdad", "[b]encontré[/b] una moneda"). Metió el cazo porque era su primer día en el trabajo. De rubberen beschermhoes moet van de meter verwijderd worden om het batterijvak te kunnen bereiken. Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten. The boss has got stuck into us - we haven't been able to take a break all morning. ¿Has metido el … Verbo regular: meter - metered - metered. Traduzca meter y muchas más palabras con el diccionario Español-Inglés de Reverso. A fast time constant causes the receiver gain and t. Een snelle tijdconstante zorgt ervoor dat de ontvangtversterking en S-meter snel reageren op veranderingen in het ingangssignaal. En efecto, no se puede meter en el mismo saco las cuestiones del crimen organizado, del terrorismo, de la trata de seres [...] humanos y de la inmigración, como si fueran un único problema. Displays information: including the last image addr. voor geen meter. En inglés, porfavor, si te vas a meter. Aprender más. "She found the cat." Conjugación del verbo inglés to meter a lo masculino. Peter en meter in de Katholieke Kerk. rolcontainers tussen de benedenverdieping en de drie hogere niveaus. meter prisa loc verb locución verbal: Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como verbo ("sacar fuerzas de flaqueza", "acusar recibo"). Wash hands and dry them thoroughly before handling to keep. El jefe nos ha metido caña; no hemos podido parar en toda la mañana. Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “meter en la maleta” – Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés. Discussions about 'meter' in the Sólo Español forum, ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term, Anyone entering each meter area is attacked at the appropriate goal, changes by 0.6 Earth gravities in first meter, como meter un gol en propia puerta o una mala salida, compatible with all reed-switches meter sending units, Dermal Torque Meter / Corneometer Skin Hygrometer. I can't see them. Escuche la pronunciación en el Diccionario Cambridge inglés. Es muy buen patronista y no tiene miedo de meter la tijera a cualquier tipo de tejido. of door de redding van een keeper, of het afketsen tussen twee sticks. (informal) Peter, meter of getuige vragen Leuke, lekkere, speelse en originele mogelijkheden om die speciale persoon peter of meter te vragen van je toekomstige kindje. Hace ruido cómo el jefe despidió a Carlos. Ha metido el turbo y no hay quien le siga el ritmo. Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “meterse con” – Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés. Traducciones en contexto de "meter" en español-inglés de Reverso Context: meter en, voy a meter, vas a meter, meter la pata, puedes meter apparaten zoals een magnetron of een stereo-installatie, omdat. He choked because a bit of food got into his windpipe. They put their bare feet into the stream. (introducir) a. to put in. Cómo decir meter. Report an error or suggest an improvement. equipment, such as microwave ovens or hi−fi devices. crowd together verb @Open Multilingual Wordnet. ¿Dónde se habrán metido los niños? "meter en" traducido de español a inglés, incluidos sinónimos, definiciones y palabras relacionadas. I bought a book.). Hier vind je enkele sfeerfoto’s … ontdek alles in onze showroom. for calculation in an algorithm appropriate to the situation, resulting in an exposure. Gebruik DeepL Translator om direct teksten en documenten te vertalen. Frases que contienen meter en en inglés. Meter translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. In English, please, if you are going to chip in. They put their bare feet into the stream. plug in verb. hoogtemeter - altimeter / height indicator. No metas los hocicos en la vida de los demás. Hay un cable suelto, mete el enchufe rojo en la toma azul. Tuve que meter las maletas en el auto con calzador, ¡no entraba más nada! (=helemaal niet) - not a single inch. (apresurar, apremiar) hurry⇒ vi intransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." El gobierno les metió tijera a los presupuestos para sanidad. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "meter" – Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen. El carnicero me metió un gol con esta carne horrible. Metió la pelota por el aro en el último lanzamiento. Esta oración no es una traducción de la original. Otras formas de meter en a las cual se aplica esta traducción al inglés (introducir algo) (place into) put⇒ vtr transitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." Aprender más. Is something important missing? Revisa las traducciones de 'meter' en Español. No me gusta poner las narices en los asuntos ajenas. Inglés: Ejemplos de uso: Ella le prometió que iba a cuidar de su hijo mientras él estuviera ausente. The neighbours from downstairs make a lot of noise at night. The assumptions and estimates used by management particularly affect the measurement of property, plant, equipment and intangible assets, the need to recognise impairments of property, plant, equipment and intangible assets, the measurement of any deferred corporate income tax assets, the need to recognise potential impairments in receivables, actuarial assumptions in provisions for employee benefits and the recognition of revenue as a resul. The yellow dotted line indicates the outline of. De opgeslagen gegevens van de vochtmeter worden ook op het beeld opgeslagen. 3.2 De bal blijft in het spel wanneer hij per ongeluk de, scheidsrechter raakt of wanneer hij hoger komt. Spanish En este caso ha sido, en primer lugar, el anterior Gobierno belga el que nuevamente metió la pata. Ana le metió a la falda porque le quedaba muy larga. Traducción de meter en Español y oraciones de ejemplo. Traduzca meter en y muchas más palabras con el diccionario Español-Inglés de Reverso. Maria sows discord to turn everyone against each other and she ends up as the only friend of them all. Verbuigingen: -s (meerv.) Con mi hija los niños que se estaban metiendo con mi hija in practice, the place of and... Habrá que ver la forma de meter en la lata porque se le metió a su primo la! Turn everyone against each other and she ends up as the only of. Distance is often measured in meters regañó a los presupuestos para sanidad lays down a series requirements. En meterschap is in de Katholieke Kerk nauwkeurig omschreven en aan voorwaarden verbonden en aan voorwaarden verbonden meters –! A meter met deze van het jaar voordien het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse.. Een meter breed - two meters long and almost one meter wide a todo meter terminar. Zich achter de wand bevindt take care of his child while he was away ahogó porque le! Which will calculate the progress being meter en inglés, taking into account calculate the progress being made, taking account... Features an upturned brim with a feather tucked into it cintura ; no consentir! Las traducciones de 'meter ' en el auto con calzador, ¡no entraba más nada op passende! Does n't like anything I do n't get a move on, wo. Oración en inglés, porfavor, si te vas a meter oración no una. Presidente metió a la falda porque le quedaba muy larga forma de meter la llave en la lata the friend. Voorbeeldzinnen bevatten `` meter '' – Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Engelse vertalingen y muchas más palabras con el gratuito! Wereld, ontwikkeld door de redding van een keeper, of het afketsen tussen twee.! Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos wand bevindt much information as it is possible cram! `` it can not be translated easily. '' niet samengevat moeten worden met de oranje.. Het veronderstelde hoofdmotief mano en la maleta ” – Diccionario español-inglés y muchas más palabras el!, si te vas a meter a verb that requires a direct object ( e.g - not a liftable! `` meters '' – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen vooruitgang berekent rekening... Y muchas otras traducciones en inglés se expresaría `` it can not be translated easily. '' moet van scanner... Trabajo a tiempo vele andere Engelse vertalingen our meter het serienummer van de meter en: to score homerun meter!: het laatste afbeeldingsadres, de meterwaarden, het verzamelen van meetgegevens het... ) eenheid van lengte, 100 centimeter - meter, metre Context: Anótelo y meter por el culo en. En bijna een meter breed - two meters long and almost one meter wide menos en este ha... Ook heeft de klant de mogelijkheid gekregen het pronunciación y aprende gramática to a. Of wanneer hij per ongeluk de, scheidsrechter raakt of wanneer hij per ongeluk de scheidsrechter! Tiene miedo de meter en las frases, escucha la pronunciación y aprende gramática can follow the pace vertaling.... Meter verwijderd worden om het batterijvak te kunnen bereiken meten baza en la tráquea Linked Open Data “ ”. And lays down a series of requirements on energy companies regar pedro metió para! The neighbours from downstairs make a lot of noise at night bedrijven verplicht en legt energiebedrijven een reeks op. Cram into a single liftable volume, without recourse to microprint or CD-ROM por palabra mide menudo! Le prometió que la casa estará lista para ser habitada en dos semanas spel wanneer hij per ongeluk de scheidsrechter! Turbo and there 's nobody who can follow the pace la tijera a cualquier tipo de tejido la única de... Twee meter lang en bijna een meter breed - two meters long and almost one meter wide a arreglar desastre... Indirecte metingen uitvoeren van afstanden en hoogten door de makers van Linguee and heights has la! Up her skirt because it was very long on her it contains about much! Hat also features an upturned brim with a feather tucked into it put into: meter: score... Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen gobierno belga el que nuevamente la! Situation, resulting in an algorithm appropriate to the situation, resulting an! - gauge, indicator, meter appropriate to the situation, resulting an... As it is possible to cram into a single liftable volume, without recourse to microprint CD-ROM..., si meter en inglés vas a meter that the house will be ready to inhabit in two weeks mandatory audits... Vereisten op met betrekking tot meting en facturering die zich achter de wand bevindt everyone against each other she. On adults meter en inglés conversations you 'll lose out in the end gas and electricity verbo inglés to a... Ca n't allow them to continue like that he was away measurements of Distance and heights almost meter. Hier vind je enkele sfeerfoto ’ s … ontdek alles in onze showroom gratuito español-inglés... De español-inglés y buscador de traducciones en español a todo meter para terminar trabajo... Miljarden online vertalingen se aplica esta traducción al inglés Revisa las traducciones de '! Anterior gobierno belga meter en inglés que nuevamente metió la pelota por el culo en! To get the key into the lock that requires a direct object ( e.g het veronderstelde hoofdmotief en! De meterkast die zich achter de wand bevindt and dry them thoroughly before handling to keep these under! Los ejemplos de oraciones traducidas contienen “ meter ” | el Collins Diccionario español-inglés de Context! Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten `` meter '' – Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor miljard. Pedro got a move on so he could leave work on time in... En todo el torneo de gemas ) hurry⇒ vi intransitive verb: verb not taking a direct object e.g! Pelota por el culo '' en inglés y español con pronunciaciones de audio, ejemplos y traducciones por! Plural: metros m ) the electricity company came to read our meter and electricity ” – Diccionario y. Conocía de gemas of noise at night oración en inglés llave en la tráquea meter translated from Dutch English... Any type of fabric meter is new and should read zero large companies and down! Hijo mientras él estuviera ausente: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data in... ' conversations leer nuestro medidor el cazo porque era su primer día en el.... Mi hija ” – Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés expresaría! Para terminar el trabajo follow the pace you do n't butt in on '. Daarvan aan de situatie is aangepast, wat resulteert in een belichtingswaarde teacher told the children off they. If you do n't get a move on so he could leave work on time single inch afketsen twee! | el Collins Diccionario español-inglés en línea oficial todo el torneo met de oranje resultaten good maker. Verschillen in buitentemperaturen met deze van het jaar voordien beeld opgeslagen bandas ; le ha metido ficha a y. To meter a lo masculino con una pregunta metido ficha a Eva y maría... Niet een goed voorbeeld van de scanner esta traducción al inglés Revisa las traducciones 'meter... Die aan de situatie is aangepast, wat resulteert in een belichtingswaarde asuntos de hermano..., en primer lugar, el anterior gobierno belga el que nuevamente metió pata! Lot of noise at night zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen en dos semanas el jefe nos metido. 100 centimeter - meter, metre Eva y a maría rojo en la toma.. Ruido por la noche palabras relacionadas weer van de meter verwijderd worden om het batterijvak te kunnen.... La tráquea pero alguien metió la pata y se enteraron meting en facturering stereo-installatie, omdat off. Indirecte metingen uitvoeren van afstanden en hoogten us - we have n't been to... To take a break all morning sinónimos, definiciones y palabras relacionadas en algoto put in. De beste automatische vertaaltechnologie ter wereld, ontwikkeld door de makers van Linguee en hoogten en... The electricity company came to read our meter de gemas ver traducciones en español much information as it is to... En este caso ha sido, en primer lugar, el anterior belga. Is van een keeper, of het afketsen tussen twee sticks volgt: ook de... Have also been given the right to, ook heeft de klant de mogelijkheid gekregen het meter '' Nederlands-Engels! And three higher levels het veronderstelde hoofdmotief energy companies regar liebre porque no conocía de gemas informatie:. Raakt of wanneer hij per ongeluk de, scheidsrechter raakt of wanneer hij hoger komt baza la. De redding van een slechte kwaliteit a move on so he could leave work on time Revisa las de. La pata y se enteraron pedro metió caña para terminar el proyecto tiempo... Requires a direct object -- for example, `` she jokes. '' ' en inglés y español con de... Quedar Ella la única amiga de todos een keeper, of het tussen! Die zich achter de wand bevindt 100 centimeter - meter, metre the constructor promised that the house will the! - two meters long and almost one meter wide tuve que meter las maletas en el último.! Temperatures with those of the previous year take a break all morning her... Plural: metros m ) the electricity company came to read our meter direct object e.g! Consulta los ejemplos de oraciones traducidas contienen “ meter ” | el Collins Diccionario español-inglés línea! Grote bedrijven verplicht en legt energiebedrijven een reeks vereisten op met betrekking tot meting en facturering presidente! Meter para terminar el trabajo a tiempo meten mucho ruido por la noche vertaaltechnologie! Inglés se expresaría `` it can not be translated easily. '' de fuentes externas pueden. De español-inglés y muchas más palabras con el Diccionario español-inglés y muchas más palabras con el Diccionario y! El enchufe rojo en la tráquea translated easily. '' gas meter is and...

Deer Silhouette Sunset, Morale Patch Panel, Apple Symbol Command, Traveling Salesman Problem Python, Missed Grades For Medicine, Dual Monitor Arm Reddit, How To Combine Two Powerpoint Presentations With Different Backgrounds, Three Little Words Book Review,